TÜGED 19.MİLLİ EĞİTİM ŞURASI

Antalya’da yapılan MEB Şurasına Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği adına Dernek Başkanımız Yrd.Doç.Dr.İbrahim ERDOĞAN katıldı.

Dernek Başkanımız Erdoğan aşağıdaki maddeleri komisyon çalışmalarını açıkladı.

-Öğretmen yetiştirilmesinde görev alacak öğretim elemanlarının niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.Öğretim görevlilerine ve öğretim üyelerine, yeniliklere ve yeni teknolojileri takip etmesi için seminer ve paneller düzenlenmelidir.

-Öğretim programlarının destekleyen eğitim yazılımları geliştirilerek eğitimcilerin kullanımına sunulmalıdır.

-Öğretmenlerimizin başarı kriterlerinin artırılması için ödül verilmelidir.

-Öğretmenlerimizin yaşam kalitesi ve standardını yükseltilmeli.

-Öğretmenlerimizin ve aday öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için nitelikli uluslararası makelelerin ve yayınların Türkçeleştirilerek internet üzerinden elektronik kütüphane oluşturulması gerekir.

-Eğitime kalite standardı getirilmelidir.

-Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi projeler konusunda destek sağlanmalıdır.

-Öğretmenlerimizi yüksek lisans ve doktora yapmaları konusunda teşvik edilmelidir.Diğer öğretim üyelerinde olduğu gibi Tübitak tarafından hakemli dergilerde yayınlara ilave maddi destek sağlanmalıdır.

-Mevcut meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerimiz, yüksek  okullara sınavsız geçmektedir.Başarı son derece düşüktür.sınavsız geçiş iptal edilmelidir.

-Gelecek nesilleri planlayamayan ve kendince ideal insan yetiştiremeyen toplumlar ekonomik açıdan ilerleseler dahi ayakta kalamazlar.