İnternet Bağımlılığına Dikkat !

DİKKAT !  VELİLER,BİLİNÇSİZ İNTERNET KULLANIMI ÖĞRENCİLERDE BAĞIMLILIK YAPMAKTA VE OKUL BAŞARILARINI DÜŞÜRMEKTEDİR.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza girdiği düşünüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri ve önemi bir kez daha açıkça görülebilmektedir. Ancak günümüz gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık kullanımından kaynaklanan bir çok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinen bir gerçektir. Son günlerde bilim adamlarınca, konu ile ilgili yapılan araştırmalarda, bilinçsiz internet kullanımı sonucu bütün dünya da internet kullanımının artmasıyla birlikte bağımlılık şeklinde kişisel performansı bir çok yönden olumsuz olarak etkileyerek rehabilite edilmesi gereken bir tür psikolojik hastalığa yol açabildiği, ifade edilmektedir. Bilindiği gibi günümüzde, televizyonun ve gazetenin yerini giderek bilgisayarlar almaktadır. Bilgisayar ve internet ise bu ortamda genellikle, sağlıklı iletişim imkanlarının yanında olumsuzlukları da günlük yaşamımıza taşımaktadır. Maalesef çevremizi dikkatle gözlemlediğimizde özellikle yasağa rağmen 18 yaşından küçüklerin devam ettiği internet kafelerde saatlerce, geç saatlere kadar, bilgisayar başında oturup “”chat”” yaparak ya da “”dolaşarak”” bu modaya katılmak,
sadece kol – omuz ağrıları gibi fiziksel rahatsızlıkları değil, ruhsal bozuklukları ve yabancılaşmayı da beraberinde getirmektedir.
Özellikle okul çağındaki gençlerde oldukça sık görülen, psikolojik ve bedensel gelişimlerini, sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek akademik başarılarını da düşüren aşırı şekilde internet/bilgisayar kullanımı bireyin hem akademik hem de kişisel gelişimini negatif yönde etkilemekte, kişiyi bağımlı hale getirmektedir. Bu bağlamda da ortaya çıkan “bağımlılık” kavramının tanımının iyi yapılarak nedenlerinin, belirtilerinin ve çözüm önerilerinin ortaya konulması önem taşımaktadır. Gelecekte daha da ciddi boyutlara ulaşabilecek nitelikteki bu sorunun teşhis ve çözüm yollarına ilişkin bilimsel çalışmaların yapılarak sonuçlara göre, ilgilililerin kamuoyunu bilinçlendirip gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir. Ayrıca medyada da, son günlerde çok gündeme gelen, çocuk ve gençlerin büyük ilgi göstererek devam ettikleri internet kafelerinin zararlı alışkanlıklar kazanma (Uyuşturucu,sigara vb) gibi risk ortamı olmaktan mutlaka çıkarılması bakımından da bu çalışmalar önem arz etmektedir.
Konuyla ilgili bugüne kadar yapılmış araştırma bulgularına göre faydalı olacağı düşünülen öneriler kısaca özetlenirse:

Gençlerin internetten nasıl faydalanmaları gerektiği öğrenmelidirler, belirli amaçla Internet ve bilgisayar kullanmalıdırlar.

ALTIN TAVSİYELER

1. İnternete giriş ve çıkış saatleri için çizelge yapılarak belirlenmeli ve bu kurallara uyulmalıdır.
2. Arkadaşlarına sosyal ortamlarda daha fazla zaman ayırmaları sağlanmalıdır.
3. Sosyal aktiviteler sinema, tiyatro, müze, sportif faaliyetler zaman ayırmalıdır.
4. Arkadaşları ile Internet dışı yollarla iletişim kurması özendirilmelidir.
5. Aileler gençlere daha fazla (kaliteli) zaman ayırmalı, sorunları ile ilgilenmelidir.
6. Okul ve arkadaş çevreleri hakkında bilgi almak üzere gençle sohbet etmeli hoşlandığı, ilgi duyduğu konular ile kaygı ve sorunlarını aile ile konuşması için teşvik edilmelidir.
7. Internet kullanan gençlerin genellikle hangi sitelere girdiklerini öğrenmek eğilimleri hakkında fikir verebilir.
8. Bilgisayar ve Internet hakkında konuşmak faydalı olabilir. Gençlerin bilgisayar ve Internet dışında da hobi geliştirmeleri teşvik edilmeli, kitap okuma alışkanlığı aileden örnek alınarak kazanılmalıdır.
9. Gençlerden aile sorumlulukları paylaşmaları istenmeli belirli görevleri yerine getirmeleri istenmelidir.
10. Bilgisayarda uzun süreli çalışırken zihninizi parazitlerden boşaltacak anlık yöntemler geliştirin, bir manzara, bir görüntü, bir anı size böyle bir yöntem geliştirmek için anahtar görevi görebilir.
11. Ergonomi kuralları gereği çalışmanın yanında , uzun mesai saatleri arasında bedeni rahatlatmak bakımından molalar vererek göz, el, kol, parmak, boyun ve beli mutlaka dinlendirmek gerekir.

Dr. Necati Kayhan

Gönüllü Eğitimciler Derneği

Genel Başkan Yardımcısı