Gönüllü STK Bir Platformda Birleşiyor

“GÖNÜLLER 1 OLDU”

Gönüllülük alanında faaliyet gösteren 25–30 Sivil Toplum kuruluşları 3-4-5 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul Elit Otelde gönüllülük konusunu masaya yatırdılar.

Tüm dünyada olduğu gibi günümüz Türkiye’sinde de gönüllülük kavramı hızla önem kazanmaktadır. Bu bilincin tüm topluma yayılması vatansever, toplumunu sahiplenen ve inisiyatif kullanabilen nesillerin yetişmesine imkân tanıyacaktır. Gönüllü çalışmanın önemini yıllardır anlatma çabasında olan Türk Kızılay’ı buradan yola çıkarak Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak bir platformda buluşarak birlikte hareket etme ruhunu kararlılıkla ortaya koyması gerektiğine inanmıştır ve gönüllü hizmet veren 25 Sivil Toplum Kuruluşu’na toplantı çağrısında bulunmuştur. İlk adım olarak 25 Sivil Toplum Kuruluşu’ndan katılım sağlayan Türk Kızılay’ı başlangıç olarak bu sayının umut verici olduğu inancındadır. Aynı zamanda bu platformun bir temel niteliği taşıyacağı ve gün geçtikçe duyarlı, inisiyatif alabilen Sivil Toplum Kuruluşları’nın bu “işbirliği platformu”na dâhil olacağı düşüncesindedir.

Türkiye’de bir ilk 3-4-5 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul Elite Hotel’de STK’ların işbirliği ve gönüllülük konulu bir seminer Türk Kızılay’ının ev sahipliği yapmıştır. 6 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan bu seminerin ilk adım olmakla birlikte gönüllülük kavramının ve sivil inisiyatifin manevi dayanışma içerisinde daha güçlü bir etki uyandıracağı ortak faydasında mutabakata varılmıştır.
Sivil Toplum Kuruluşları’nın karşılaştığı güçlükler karşısında ortak hareket edebilme, ortak bir tavır takınabilme ve güçlüklerin üstesinden gelebilmede bir başlangıç olacağı inancındayız.
STK İşbirliği ve Gönüllülük Seminerine başta Türk Kızılay’ı Gençlik ve Gönüllü Organizasyonu Bölümü ile Bayrampaşa, Tuzla, Eyüp, Bursa, İzmir Şubeleri ve Kızılay Kaynaşlı Toplum Merkezi ile ulusal ve Uluslararsı alanda faaliyet gösteren Gönüllü Stok’lardan; TEMA VAKFI, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Habitat için Gençlik Derneği ve Yerel Gündem 21 ve Gönüllü Eğitimciler Derneği gibi yaklaşık 25 Gönüllü STK Kuruluşunun katılımı ile gerçekleşmiştir.

Gönüllülük Semineri Sonucunda Alınan Kararlar

• Türkiye Gönüllü Sivil Toplum Platformu Kurulması Kararı Alındı
• 5 Aralık 2006 Dünya Gönüllüler Gününün Taksim İstanbul da geniş katılımlı olarak kutlanılması
• Düzenli olarak 6 ayda bir toplanılmasına ve STK1’lar arası görev dağılımı yapılması kararı alındı
• Faaliyetlerin topluma duyurulması ve geleneksel hale getirilmesi için Ortak web sitesi oluşturulması (www.gonulluyuz.biz)
• Sivil Toplum Kuruluşlarında ’da gönüllülük konusuyla ilgilenen kişilere iletişim ve empati eğitimlerinin verilmesi,
• Yerel basın ve yerel yönetimlerle ilişkiler kurulması,
• İlanlar, afişler ve broşürlerle gönüllülüğün tanıtılması,
• RTÜK yasasının değiştirilip 08:00-24:00 saatleri arasında “GÖNÜLLÜLÜK KONULU” reklam filmlerinin gösterilmesi,
• YÖK ve MEB ile protokol yapılarak sosyal sorumluluk ve gönüllülük konularında gençlerin haftada bir saat herhangi bir STK’da gönüllü çalışmalarını sağlamak ve ders geçme zorunluluğu olarak koymak,
• Aktif çalışan gönüllülere indirim kartı olarak da kullanılabilen kimlik kartı ve rozet verilmesi,
• Önemli günlerde gönüllülere kutlama mesajlarının yollanması,
• STK’lar arası işbirliği ve dayanışmanın sağlanması,
• Platform için afiş ve logo yarışması düzenleyip ilgi uyandırılması,
• Gönüllülük konulu anket düzenlenmesi,
• Gönüllülükle ilgili TV/Radyo spotları hazırlanıp yayınlanması,
• Gazetelerde STK haberlerinin istikrarlı bir şekilde yayınlanacağı bir köşe olmasının sağlanması,
• Derneklerin ve STK platformunun haberlerinin yer aldığı bir haberleşme havuzunun oluşturulması,
• STK Platformunu ve faaliyetlerini tanıtıcı bir dergi çıkarılması,
• STK’ları tanıtan kısa TV programları, uzun vadede de TV kanalı kurulması,

Tüm bu alınan kararlardan sonra yapılacak ilk toplantıda STK lar arasında görev dağılımı yapılması ve kurumsal bir Gönüllü Platform oluşması ve bu birliğini vurgulayıcı bir slogan olarak da “GÖNÜLLER 1 OLDU” sloganı benimsenmiştir.

5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü Çoşkulu Bir Şekilde Kutlanıyor

– 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü için saat planlaması yapılması,- STK yönetim kurulu başkanlarının da bu günde katılımlarının sağlanması,
– STK’ların standlarının kurulması,
– Katılan tüm STK’ların pankart ve brandasının asılması,
– Gönüllülük kavramını anlatan STK’lara ait fotoğraf sergisi açılması,
– Platformu tanıtan bir slogan belirlenmesi,
– Bu günde konser düzenlenmesi ve kokteyl verilmesi,
– Taksimdeki dev ekranın bu özel günde kullanulması,
– Standların önünde gösteri yapılması,
– TV programlarına katılım sağlanması,
– Metrolardaki ekranlarda bu önemli günü tanıtıcı spotların yayınlanması,
– Medya ve sanatçıların taksim meydanına davet edilmesi,
– Poster, broşür, t-shirt gibi tanıtım ekipmanlarının hazırlanması,
– Organizasyon alanı için gerekli izinlerin alınması,
– Organizasyon alanı için ışık ve ses sisteminin kurulması,
– Emniyet desteğinin alınması,
– Gönüllülerin alanı ulaşımı için belediyelerden otobüs alınması,
– Bölgesel radyo reklamları verilmesi,
– Anı defteri veya pano oluşturulması,

PLATFORMA KATILAN STK’LARCA BENİMSENEN SLOGAN

“GÖNÜLLER 1 OLDU”

TÜM GÖNÜLLÜLERİ 5 ARALIK 2006 DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ’NDE TAKSİM İSTANBULDA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ.

Erol COŞKUN
Türkiye Gönüllü STK Platformu
Eğitim ve Basın Sorumlusu